Gorce

W Gorcach znajduje się aż 14 szlaków turystyki pieszej o łącznej długości 63,3 km, 9 szlaków spacerowych o łącznej długości 38,7 km, 7 szlaków turystyki konnej o łącznej długości 62,9 km, 7 szlaków turystyki rowerowej o łącznej długości 55,4 km oraz 8 ścieżek edukacyjnych o łącznej długości 41,6 km. Chociaż ogromna część prastarej puszczy padła ofiarą pił, siekier i porywistych wiatrów, pozostały na szczęście duże obszary leśne. Od południowej strony gorczańskie wsie zamieszkują Podhalanie (od Obidowej po Dębno oraz w dolinie Ochotnicy), w Paśmie Lubania i południowo-wschodniej części Gorców Górale Pienińscy. Na północnych stokach Gorców Zagórzanie a od doliny Kamienicy gorczańskiej rozciągają się Górale łąccy. Gorce zamieszkuje kilka grup etnograficznych posiadających wyróżniki etnograficzne i językowe. Stały się modne wśród studentów, którzy organizują tutaj rajdy studenckie; na Turbacz przychodzą także wycieczki szkolne. Gorce to pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Szczególnie popularne stały się Gorce po wybudowaniu schroniska na Turbaczu. Turystów przyciągają też panoramy widokowe z gorczańskich polan, cisza (ruch turystyczny jest tutaj umiarkowany) i dobrze zachowana przyroda. W Gorcach jest 11 ważniejszych dolin, z czego pod Turbacz podchodzi pięć. Najdłuższa jest dolina Kamienicy liczy aż 33 km, a najobszerniejsza – dolina Ochotnicy – 109 km². Na północnych stokach Gorców Zagórzanie a od doliny Kamienicy gorczańskiej rozciągają się Górale łąccy. Lasy i bujna roślinność to właściwy urok Gorców. W miejscu, gdzie dziś znajduje się Gorczański Park Narodowy, dochowały się drzewa, liczące ponad trzysta lat. Pełno tu dzikiej zwierzyny a na gorczańskich łąkach i halach masowo zakwitają rośliny niespotykane w innych rejonach Polski.

Gorce

Gorce to pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Szczególnie popularne stały się Gorce po wybudowaniu schroniska na Turbaczu. Jest to ulubione miejsce studentów, którzy organizują tutaj rajdy studenckie. Przychodzą tu także wycieczki szkolne. Turystów przyciągają też panoramy widokowe z gorczańskich polan, cisza, ponieważ ruch turystyczny jest tutaj umiarkowany oraz dobrze zachowana przyroda. Szczyty Gorców są łagodne, kopulaste, niewiele wznoszące się ponad grzbiet. W Gorcach znajduje się 11 ważniejszych dolin, z czego pod Turbacz podchodzi aż pięć. Najdłuższa jest dolina Kamienicy, która liczy 33 km, a najobszerniejsza – dolina Ochotnicy – 109 km². W Gorcach znajduje się aż 14 szlaków turystyki pieszej o łącznej długości 63,3 km, 9 szlaków spacerowych o łącznej długości 38,7 km, 7 szlaków turystyki konnej o łącznej długości 62,9 km, 7 szlaków turystyki rowerowej o łącznej długości 55,4 km oraz 8 ścieżek edukacyjnych o łącznej długości 41,6 km. Za wstęp na niektóre ścieżki spacerowe pobierane są opłaty. Wymagających turystów ucieszą znajdujące się przy ważniejszych szlakach estetycznie wykonane i ciekawe merytorycznie tablice z opisem przyrody, historii tych miejsc i panoramami szczytów. Gorce zamieszkuje kilka grup etnograficznych. Od południowej strony gorczańskie wsie zamieszkują Podhalanie (od Obidowej po Dębno oraz w dolinie Ochotnicy), w Paśmie Lubania i południowo-wschodniej części Gorców Górale Pienińscy. Na północnych stokach Gorców Zagórzanie a od doliny Kamienicy gorczańskiej rozciągają się Górale łąccy. Lasy i bujna roślinność to właściwy urok Gorców. Chociaż ogromna część prastarej puszczy padła ofiarą pił, siekier i porywistych wiatrów, pozostały na szczęście duże obszary leśne. W miejscu, gdzie dziś znajduje się Gorczański Park Narodowy, dochowały się drzewa, liczące ponad trzysta lat. Zbocza masywów górskich porastają wspaniałe lasy, mające w niektórych partiach jeszcze charakter puszczowy. Pełno tu dzikiej zwierzyny a na gorczańskich łąkach i halach masowo zakwitają rośliny niespotykane w innych rejonach Polski. Są tu doskonałe warunki klimatyczne, czyste jak przysłowiowy „kryształ” górskie powietrze, nieskażone wyziewami kominów fabrycznych, kojący szum wody w rzekach i górskich strumieniach i rzecz bodajże najważniejszą dla dobrego wypoczynku – spokój. Górzysty teren Gorców daje możliwość uprawiania niemęczącej turystyki. Ze szczytów Gorców rozciągają się szerokie i niezapomniane panoramy na na wszystkie sąsiednie pasma górskie – Beskid Wyspowy, Pieniny, Beskid Sądecki, Babią Górę, Tatry.