Pieniny

Pieniny są jednym z najpiękniejszych malowniczych pasm górskich w Polsce.W sąsiedztwie Pienin leżą pasma  Gorce, Magura Spiska  Pogórze Spisko-Gubałowskie, od Kotlina Nowotarska , Beskid Sądecki. Pieniny  podzielone zostały przez rzekę Dunajec na trzy grupy górskie: Pieniny Spiskie, Pieniny Środkowe i Pieniny Małe. Pieniny Spiskie obejmują obszar ciągnący się od Dursztyna, przez  Jezioro Czorsztyńskie do  rzeką Białką i rzeką Dunajec. Najwyższy szczyt Pienin Spiskich to Żar Pieniny Środkowe określane jako Pieniny pomiędzy którymi płynie Dunajec tworząc Przełom Dunajca. Pieniny  leży pomiędzy Niedzicą do Przełomu Dunajca od Sromowieców po Szczawnicę. Wieksza część Pienin Środkowych leży na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego. Najbardziej znanymi szczytami tej części Pienin są Trzy Korony Okrąglica, Sokolica Czertezik  oraz Zamkowa Góra na które prowadzą szlaki turystyczne.
Najwyższym szczytem tej części Pienin jest Wysoka 1052 W Pieninach Małych na uwagę zasługuje Wąwóz Homole Przełom Dunajca to jeden z najpiękniejszych rzecznych  przełomów  w Europie. Dunajec rozciąga się przez pasmo Pienin organizowane sa  spływy 18 km, w Pieninach dużą atrakcją  są dwa sztuczne zbiorniki wodne – Jezioro Czorsztyńskie i Sromowieckie co przyciąga rzeszę turystów. Pieniny domki oferują noclegi w domkach.  Czorsztynie jest  dobrze zachowany zamek Dunajec w Niedzicy. Pieniny są znane z zabytkowych miejscowości jakimi są Krościenko nad Dunajcem oraz Szczawnica. W tych miejscowościach  występują wody mineralne tzw. szczawy.

Turystyka w Pieninach trwa cały rok  zachęca  swoim pięknem, ponieważ o każdej porze roku wyglądają inaczej.  Pieniny cechuje zróżnicowana roślinność. Pieniny noclegi zachęca do wypoczynku w pokojach pensjonatach

. Pieniny noclegi oferują niezwykłe obcowanie z przyrodą żyją tutaj dziki, sarny i jelenie, w wydry.możemy zobaczyć  ślady wilka i niedźwiedzia pochodzą od zwierząt migrujących w Pieniny  utworzono dwa Parki Narodowe – Pieniński Park Narodowy po stronie polskiej i Pieninský Národný Park po stronie słowackiej. W Pieninach istnieje kilka rezerwatów przyrody Pienin może wywrzeć wybudowana zapora wodna w Niedzicy.

Tanie noclegi w Pieninach to nie tylko wspaniała baza noclegowa ale wiele atrakcji  pod względem klimatycznym region Pienin wyraźnie odróżnia się stosunkowo łagodnym klimatem. Ze względu na zróżnicowane ukształ towanie terenu zaznaczają się wyraźne różnice w mikroklimacie poszczególnych części pasma odzwierciedlają to świata roślin i zwierząt. Doliny potoków i północne zbocza są chłodniejsze i bardziej wilgotne, natomiast południowe ściany skalne mają klimat wyjątkowo suchy i ciepły.  Pienin położone są w zasięgu cienia opadowego, charakteryzującego się niskimi sumami średnimi oraz małą liczbą dni deszczowych.